Llista de tractaments protocol·laris

Llistes cedides per la UPF [Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra (1994). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra].

Fórmula de tractament Abreviatura Càrrec
Rector/a Magnífic/a Rector Mgfc. /
Rectora Mgfca.
 • rector/a d'universitat
Senyor/a (càrrec) Sr. (càrrec) /
Sra. (càrrec)
 • degà/ana de facultat
 • director/a d'escola universitària
 • gerent/a d'universitat
 • vicedegà/ana de facultat
 • vicerector/a d'universitat

+ Torna al començament

Fórmula de tractament Abreviatura Càrrec
Espectable Senyor/a Espect. Sr. / Espect. Sra.
 • secretari/ària de les Corts Valencianes
Excel·lentíssim/a Senyor/a Excm. Sr. / Excma. Sra.
 • alcalde/essa de Barcelona
 • copríncep d'Andorra
 • delegat/ada del Govern de l'Estat a la comunitat autònoma
 • diputat/ada al Congrés dels Diputats
 • eurodiputat/ada
 • fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia
 • governador/a civil
 • membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
 • membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
 • persones condecorades amb la Creu de Sant Jordi
 • president/a de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 • president/a de la Diputació Provincial de Barcelona
 • president/a de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
 • president/a de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
 • president/a de la Reial Acadèmia de Farmàcia
 • president/a de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
 • president/a de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
 • president/a del Parlament Europeu
 • president/a del Tribunal de les Aigües de València
 • president/a del Tribunal Superior de Justícia
 • president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que tinguin la seu a Barcelona
 • senador/a
Excel·lent Senyor/a Exc. Sr. / Exc. Sra.
 • membre de la Mesa de les Corts Valencianes
 • síndic/a de Greuges del País Valencià
 • síndic/a major de la Sindicatura de Comptes del País Valencià
Honorable Senyor/a Hble. Sr. / Hble. Sra.
 • batlle/essa d'Andorra (jutge/essa de primera instància)
 • conseller/a de comú d'Andorra
 • conseller/a de consell insular
 • conseller/a de la Generalitat de Catalunya
 • conseller/a de la Generalitat Valenciana
 • conseller/a del Govern balear
 • cònsol/consolessa
 • cònsol/consolessa de parròquia andorrana (alcalde/essa)
 • degà/ana del cos consular espanyol
 • diputat/ada del Parlament balear
 • exconseller/a de la Generalitat de Catalunya
 • exconseller/a de la Generalitat Valenciana
 • exconseller/a del Govern balear
 • portaveu del Govern valencià
 • president/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
 • secretari/ària del Govern valencià
 • secretari/ària del Parlament balear
 • vicepresident/a i portaveu del Govern balear
Honrat/ada Senyor/a Ht. Sr. / Hda. Sra.
 • lletrat/ada major de les Corts Valencianes
Il·lustre Senyor/a Il·ltre. Sr. / Il·ltre. Sra.
 • conseller/a del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya
 • delegat/ada territorial del Govern de la comunitat autònoma (per deferència)
 • diputat/ada de les Corts Valencianes
 • diputat/ada del Parlament de Catalunya
 • jutge/essa
 • membre de la Mesa del Parlament balear
 • membre de la Mesa del Parlament de Catalunya
 • membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
 • notari/ària
 • president/a i expresident/a d'organismes territorials elegits per sufragi universal que no tinguin la seu a Barcelona
 • secretari/ària judicial
 • síndic/a de Greuges de Catalunya
 • síndic/a major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Il·lustríssim/a Senyor/a Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra.
 • advocat/ada de l'Estat
 • alcalde/essa de municipi de Catalunya (llevat de Barcelona)
 • cap provincial de Correus i Telègrafs
 • cap provincial de Trànsit
 • cap superior de policia
 • comissari/ària de policia
 • degà/ana del Col·legi Oficial d'Advocats
 • degà/ana del Col·legi Oficial de Notaris
 • degà/ana del Col·legi Oficial de Procuradors
 • degà/ana del Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat
 • delegat/ada regional o provincial de ministeri
 • diputat/ada provincial de Barcelona
 • director/a general de conselleria (llevat de Catalunya)
 • fiscal
 • fiscal en cap d'audiència provincial
 • interventor/a de la Diputació de Barcelona
 • magistrat/ada d'audiència provincial
 • magistrat/ada del Tribunal Superior de Justícia
 • magistrat/ada jutge/essa
 • membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
 • membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
 • president/a d'audiència provincial
 • president/a de consell comarcal
 • president/a de diputació provincial (llevat de Barcelona)
 • president/a de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
 • president/a de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació (llevat de Barcelona)
 • regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona
 • secretari/ària de diputació provincial
 • secretari/ària general de conselleria (llevat de Catalunya)
 • secretari/ària general de la Diputació de Barcelona
 • secretari/ària general de l'Ajuntament de Barcelona
 • síndic/a president/a de la Borsa de Barcelona
 • sotsdelegat/ada regional o provincial de ministeri
 • sotsdirector/a general de conselleria (llevat de Catalunya)
 • tinent/a d'alcalde/essa de l'Ajuntament de Barcelona
Magnífic/a Senyor/a Mgfc. Sr. / Mgfca. Sra.
 • conseller/a del Conselh Generau d'Aran
 • fiscal d'Andorra
 • síndic/a del Conselh Generau d'Aran
Molt Excel·lent Senyor/a M. Exc. Sr. / M. Exc. Sra.
 • president/a de les Corts Valencianes
Molt Honorable Senyor/a M. Hble. Sr. / M. Hble. Sra.
 • expresident/a de la Generalitat de Catalunya
 • expresident/a de la Generalitat Valenciana
 • expresident/a del Govern balear
 • expresident/a del Parlament balear
 • expresident/a del Parlament de Catalunya
 • president/a de la Generalitat de Catalunya
 • president/a de la Generalitat Valenciana
 • president/a del Govern balear
 • president/a del Parlament balear
 • president/a del Parlament de Catalunya
Molt Il·lustre Senyor/a M. Il·ltre. Sr. / M. Il·ltre. Sra.
 • cap del Govern d'Andorra
 • conseller/a del Consell General d'Andorra
 • magistrat/ada de tribunal d'Andorra
 • membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia
 • membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia
 • ministre/a del Govern d'Andorra
 • representant del copríncep d'Andorra
 • síndic/a del Consell General d'Andorra
 • sotssíndic/a del Consell General d'Andorra

+ Torna al començament