Noms referits a coses

  Llengua original Català

Institucions, entitats oficials i no oficials i els seus òrgans de gestió

S'escriuen en llengua vernacla els d'àmbit local, comarcal o provincial que no tenen tradició en català:

 • Xunta de Galícia, el Valedor do Pobo
 • Ertzaintza, lehendakari [en cursiva]
 • Scotland Yard

Per regla general es tradueixen:

 • Ministeri d'Afers Estrangers, Departament d'Estadística de l'Ajuntament de la Corunya, la Cambra de Comerç de Bilbao, la Diputació General d'Aragó
 • el Tribunal Internacional de la Haia, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood

Associacions, fundacions i organitzacions no governamentals

Excepcions a la regla general:

 • la National Geographic Society
 • Medicus Mundi
 • Greenpeace
 • Hare Krixna

Per regla general s'han de traduir:

 • Xarxa Universitària Espanyola de Catàlegs Absys
 • Reial Acadèmia Espanyola
 • Societat General d'Autors
 • Companyia de Jesús
 • Metges Sense Fronteres
 • Creu Roja [nom oficial a Catalunya]

Universitats, instituts, escoles i museus

No es tradueixen quan són institucions conegudes pel seu nom original i quan no tenen un equivalent clar en català:

 • London School of Economics
 • Internet Interdisciplinary Institute
 • Universidad Nacional de Educación a Distancia
 • King's College
 • École de Hautes Études
 • National Gallery

Per regla general es tradueix la designació genèrica, però no el nom propi que l'acompanya si no és el topònim:

 • Universitat Complutense de Madrid
 • Universitat Alfonso X el Sabio
 • Universitat de Saragossa
 • Centre Universitari de Luxemburg
 • Institut Universitari Europeu
 • Museu del Prado

Empreses i els seus òrgans de gestió

Per regla general, els noms d'empreses, com que són marques registrades, no s'han de traduir:

 • Paradores de Turismo
 • Fomento de Construcciones y Contratas
 • el Deutsche Bank
 • la Société Générale de Banque
 • l'empresa Oberta Publishing

Tanmateix, hi ha empreses públiques, empreses de serveis i entitats financeres que tenen una doble denominació:

 • Banc de la Petita i Mitjana Empresa, Banc d'Espanya

Els òrgans de gestió de les empreses es tradueixen sempre:

 • Departament de Vendes d'El Corte Inglés
 • Àrea de Recursos Humans del Deutsche Bank

Partits polítics i organitzacions sindicals

Hi ha noms que només s'utilitzen en la forma original:

 • Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna
 • Partido Colorado, el Sinn Féin

Per regla general s'han de traduir els noms de formacions polítiques i sindicals:

 • Bloc Nacionalista Gallec, Partit Nacionalista Basc, Partit Socialista Obrer Espanyol
 • Comissions Obreres

Sigles i acrònims

Per regla general no s'han de traduir les sigles ni els acrònims:

 • MIT [de Massachusetts Institute of Technology]
 • GATT [de General Agreement on Tariffs and Trade]
 • CNRS [de Centre National de la Recherche Scientifique]
 • SNCF [de Société Nationale des Chemins de Fer Français]
 • NBA [de National Basketball Association]
 • ISO [d'International Organization for Standardization]

Excepcionalment, algunes s'han consolidat traduïdes i han generat una nova sigla:

 • OTAN [i no pas NATO], ONU [i no pas UNO], OCDE [i no pas OECD], UE [i no pas EU], PMF [i no pas FAQ]

Tanmateix, es tradueix el nom de les entitats o els conceptes que representen, encara que no es correspongui amb la sigla en qüestió:

 • Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT)
 • Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT)
 • Centre Nacional de la Recerca Científica (CNRS)
 • Societat Nacional dels Ferrocarrils Francesos (SNCF)
 • Associació Nacional Nord-americana de Bàsquet (NBA)
 • Organització Internacional per a la Normalització (ISO)

+ Torna al començament

  Llengua original Català

Festivitats cíviques, religioses i polítiques

No es tradueixen:

 • Corpus Christi
 • Aberri Eguna ('Dia de la Pàtria'), els sanfermines, el chupinazo

Per regla general es tradueixen:

 • el Quatre de Juliol, el Dia d'Acció de Gràcies
 • la Fira d'Abril, la Fira de Sant Isidre

Fets històrics singulars

 

Per regla general es tradueixen:

 • la Segona Guerra Mundial, la Revolució d'Octubre, la Llarga Marxa xinesa

Moviments artístics i culturals

No es tradueixen i, per tant, s'escriuen en cursiva:

 • art nouveau
 • pop-art
 • new age

En general, la designació dels moviments artístics i culturals es tradueix:

 • el surrealisme
 • el minimalisme
 • el simbolisme
 • el fauvisme

Congressos, convencions, jornades i simposis

 

Solen ser certàmens multilingües, per la qual cosa normalment presenten la denominació en diverses llengües:

 • Jornades Europees de Tècniques Avançades d'Informàtica
 • I Congrés Internacional sobre Prevenció i Reducció de Desastres Naturals a la Mediterrània

Conferències, ponències i discursos

S'expressen en la llengua en què es faran o s'han fet (si cal, la traducció pot anar entre parèntesis):

 • Les conferències "La modernidad del lenguaje" i "El discurs parlamentari" van ser presentades a Palma durant les Primeres Jornades de Pragmàtica
 

Exposicions, fires i salons

No es tradueixen quan incorporen algun nom propi o acrònim o quan es coneixen pel nom original:

 • ExpoFood (fira virtual agroalimentària)
 • la fira Expolangues de París

Per regla general s'han de traduir:

 • l'Exposició Mundial de Hannover
 • el Saló de l'Automòbil de París
 • la Fira del Llibre de Frankfurt

Premis i distincions

Quan en la designació intervé un nom propi, s'adopta una forma híbrida, és a dir, es tradueix al català el nom genèric i es deixa en la llengua original el nom propi:

 • Premi de Novel·la Fernando Lara, el premi Fotogramas

No es tradueix quan pot portar confusió:

 • Premio Nacional de Literatura [diferent de Premi Nacional de Literatura]

Per regla general es tradueixen els noms de premis i distincions:

 • celebració dels premis Princesa d'Astúries
 • Copa d'Europa
 • la Gran Creu de la Legió d'Honor francesa

+ Torna al començament

Llengua original Català
 

Els títols de la documentació oficial i de les disposicions normatives s'han de traduir sempre:

 • la Constitució espanyola
 • la Llei de la funció pública de l'Estat
 • la Sentència d'1 de juny de 1994 del Tribunal Constitucional

També s'han de traduir les citacions de fragments de textos legals. En aquest cas, és convenient recórrer, si n'hi ha, a la versió traduïda d'aquests textos.


+ Torna al començament

  Llengua original Català

Obres científiques, tècniques, literàries, teatrals i cinematogràfiques

Els llibres, les pel·lícules i les obres teatrals que no tinguin traducció en català s'han de citar en llengua original (si cal, es pot facilitar la traducció entre claudàtors i amb cometes simples):

 • el llibre Iraganaz ['Sobre el passat'] de Gotzon Aleman
 • el llibre El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes [però el Quixot]
 • la pel·lícula Love Story

Se citen en català les obres ja traduïdes:

 • la pel·lícula Allò que el vent s'endugué
 • el llibre Economia i societat de Max Weber
 • l'obra de teatre Pigmalió

Obres musicals

No es tradueixen els títols de les cançons si es fa referència a la versió original:

 • Agur jaunak [cançó basca de comiat]
 • Gaudeamus igitur [himne universitari]
 • Adeste fideles [himne religiós nadalenc]
 • El hombre del traje gris de Joaquín Sabina
 • sovint cantussejava Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel

Se citen en català les obres ja traduïdes i es tradueixen els títols de les peces musicals formats amb genèrics del tipus sonata, simfonia, concert, etc.:

 • la Novena simfonia de Beethoven
 • Fantasia per a piano, orquestra i cor, opus 80
 • les comèdies Les noces de Fígaro i El barber de Sevilla de Beaumarchais
 • El llac dels cignes i El trencanous de Txaikovski

Formacions musicals i artístiques

Per regla general no es tradueixen pel fet que es tracta de noms propis:

 • els [o bé The] Rolling Stones
 • els [o bé The] Beatles
 • Los Rebeldes
 • El New York City Ballet
 • The Independent Jazz Quartet

Els noms d'orquestres i altres formacions de càmera es tradueixen en alguns casos:

 • l'Orquestra Filharmònica de Londres
 • l'Orquestra Simfònica de Viena
 • Cor Filharmònic de la Scala de Milà
 • l'Orquestra d'RTVE

Obres d'art (pintura, escultura, arquitectura, etc.)

No es tradueixen els noms d'obres d'art que no tenen un equivalent en català:

 • Las Meninas de Velázquez

En general, es tradueixen els títols de les obres d'art:

 • Els gira-sols de Van Gogh
 • el Judici final de la Capella Sixtina

Publicacions periòdiques

No es tradueixen els títols de les publicacions periòdiques:

 • el diari La Voz de Galicia
 • la revista Apuntes
 • la col·lecció "Manuales"
 • el setmanari Newsweek
 • la revista Life

Es poden traduir els títols dels diaris o butlletins oficials, de la mateixa manera que es tradueix el nom de les institucions públiques de les quals són òrgans de difusió:

 • normes publicades al Butlletí Oficial de l'Estat
 • el Diari Oficial de les Comunitats Europees

Emissores de ràdio i canals de televisió

En general, no s'han de traduir els noms de les emissores de ràdio i els canals de televisió:

 • La Sexta
 • France Télévision
 • Channel 4
 • Antenne 2
 

+ Torna al començament