Formes de possessiu d'altres varietats

En la varietat valenciana, aquestes formes es fan servir tant en registre formal com informal. En canvi, en les altres varietats en què s'utilitzen, només tenen un ús informal.

  Cosa (o persona) posseïda
  Persona m. sing. f. sing. m. pl. f. pl.
Posseïdor singular 1a. el meu
(mon)
la meua
(ma)
els meus
(mos)
les meues
(mes)
2a. el teu
(ton)
la teua
(ta)
els teus
(tos)
les teues
(tes)
3a. el seu
(son)
la seua
(sa)
els seus
(sos)
les seues
(ses)
plural 1a. el nostre la nostra els nostres les nostres
2a. el vostre la vostra els vostres les vostres
3a. el seu la seua els seus les seues
llur llur llurs llurs