• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Comunicació eficaç i redacció
10 recomanacions

10 recomanacions

Ordenar els components de l'oració

Aquest fet és interessant [i no pas Aquest és un fet].

El seu món encara és proper a l'èpic [i no pas és encara un món].

És una prova del seu arrelament [i no pas Prova del seu arrelament n'és].

L'obra té uns moments particulars [i no pas Té l'obra].

A la baixa edat mitjana Terrassa era un nucli essencialment agrícola [i no pas Terrassa era a la baixa edat mitjana].

Suprimir elements superflus

...consta de 50.000 volums aproximadament [i no pas d'uns 50.000 volums aproximadament: uns i aproximadament expressen la mateixa idea].

Us agraïm molt sincerament la vostra atenció i comprensió.

...i de les interrelacions entre ells [o inter- o entre].

Així mateix, també gaudeixen d'una àmplia oferta de serveis.

Els navegadors de web són uns programes dissenyats especialment per a facilitar la [o procurar una còmoda] navegació per totes les dades i recursos [però no pas facilitar una còmoda]...

Aquest espai comptarà amb la participació i moderació per part d'experts en el tema debatut.

Ho trobareu al centre de suport que és a les dependències de l'Oficina comarcal [i no pas es troba situat]...

Aquest curs començarà el proper setembre de 1999; per la qual cosa caldrà fer la sol·licitud d'accés a partir del proper gener.

Hi podran accedir els diplomats en Turisme [i no pas titulats en la diplomatura de].

Necessitem mesures per a reduir les despeses de missatgeria i transport [i no pas Tenim la necessitat d'aplicar mesures adequades].

Fer servir més verbs que substantius

Els criteris i les pautes genèriques per a accedir als diferents estudis [i no pas l'accés]...

Competències per a dissenyar materials didàctics multimèdia per a utilitzar-los en les accions formatives [i no pas la seva utilització].

Cal identificar diverses estratègies per a dinamitzar espais [i no pas la dinamització d'].

Disposa de diferents catàlegs per a consultar el seu fons [i no pas la consulta del].

L'avaluació contínua assegura el procés d'aprenentatge i és necessari que es compleixi [o complir-la] per a superar el curs [i no pas el seu compliment].

[Parlant d'uns productes determinats] Fins ara el preu havia estat el factor determinant que impossibilitava que s'implantessin en l'àmbit personal [i no pas n'impossibilitava la implantació].

Hi ha ajuts per a elaborar materials didàctics [i no pas l'elaboració de].

[Una assignatura] Es va decidir adaptar-la al suport web [i no pas la seva adaptació].

Assegurar que cada oració té un verb principal conjugat

El que la lectora o el lector busca és claredat, ordre i confiança, pensar que allò que llegeix és fiable i mereix la seva atenció [i no pas confiança. Pensar que].

No passa res / Això no és problema / No hi ha cap problema [i no pas Cap problema].

Mentre l'última defensa de Barcelona queia sota l'exèrcit de Felip V, Pau Ignasi de Dalmases i Ros negociava la possibilitat de l'empara britànica en missió diplomàtica, sense saber què passava, sense poder-hi fer res [i no pas diplomàtica. Sense saber. Sense poder fer res].