10/1/24 · Institucional

La UOC aprova un pressupost de creixement moderat per al 2024

campus de la uoc al poblenou de barcelona

El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha aprovat un pressupost de 172,7 milions d'euros per a l'any 2024. Aquest pressupost consolida 2 milions d'euros de revisió salarial del 2023 i incorpora una partida addicional de 2,6 milions, condicionada a l'obtenció del finançament de la Generalitat de Catalunya, que permetria actualitzar les retribucions als nivells pactats per a la resta d'universitats públiques del sistema català. En global, el pressupost és un 5,2 % superior al de l'any 2023. Aquest pressupost es va aprovar en la darrera reunió del màxim òrgan de govern i administració de la Universitat, que va tenir lloc el 12 de desembre.

Com en anys anteriors, en el global dels ingressos, el pes preponderant recau en les matrícules, que es preveu que representin el 71 % del total d'ingressos, és a dir, 122 milions d'euros. Aquesta xifra indica un creixement del 4,4 % respecte de l'any 2023. El 88 % de les matrícules prové de les titulacions oficials.

El finançament que la Universitat rep de la Generalitat de Catalunya representa un 21 % dels ingressos, amb 36,8 milions d'euros. Per a l'any 2024, es consoliden dues partides extraordinàries del 2023: 2 milions d'euros per compensar l'increment de l'IPC —que permetrà fer una revisió salarial d'aproximadament el 4 % per als membres de l'equip propi— i 2,3 milions per compensar la supressió del recàrrec en segones titulacions.

La resta d'ingressos previstos per a l'any 2024 corresponen als 6,8 milions d'euros de recerca i transferència, l'1,7 de Corporate Consulting, i els 5,3 d'altres ingressos.

Quant a les inversions, es mantenen pràcticament igual que el 2023, al voltant dels 10 milions d'euros. D'aquests, 6,4 milions d'euros (el 62 % del total) es dediquen a inversions tecnològiques; 2,2 (el 22 % del total), als materials didàctics propis, i 1,7 (el 16 % del total), a altres inversions (infraestructures).

 

Renúncia a la cessió d'ús dels edificis del Tibidabo

El Patronat també ha aprovat la renúncia a les cessions d'ús atorgades per la Generalitat de Catalunya dels dos edificis de l'avinguda del Tibidabo, 39-43, de Barcelona. Un cop acabades les obres d'adequació dels tres edificis del complex de Can Jaumandreu, i havent constatat que l'activitat de la Universitat s'ha traslladat progressivament al campus UOC del 22@, s'ha decidit avançar el procés per deixar l'edifici del Tibidabo (inicialment previst per al setembre del 2026, data en què expira la cessió de dret d'ús de l'edifici per part de la Generalitat de Catalunya).

En paraules del gerent de la UOC, Antoni Cahner, tancar aquests edificis "suposa un estalvi de 500.000 euros l'any, bàsicament perquè és despesa corrent en electricitat, aigua, gas, neteja, seguretat i jardineria". A més, "reduïm el cost de l'energia per la instal·lació de plaques fotovoltaiques al 22@. Tot plegat (reducció d'espai —hem passat de 20.000 a 14.000 m² en tres anys— i estalvi de manteniment i serveis) tindrà un impacte superior a 0,7 milions l'any 2025", afegeix.

Amb el tancament de la seu històrica del Tibidabo i el trasllat de la seu institucional, la Universitat culminarà durant el 2024 la concentració dels seus actius de docència, recerca i gestió al campus UOC, en un conjunt de tres edificis al complex de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Jaumandreu, al districte digital de Barcelona. El trasllat de la seu institucional permetrà agrupar l'activitat i els equips en un sol campus, amb els beneficis de temps, eficiència i sostenibilitat que això comporta.

Alhora, es va aprovar la modificació del domicili social de la FUOC, que passa a ser a la rambla del Poblenou, 154-156, i que caldrà actualitzar en els estatuts de la Fundació.

 

Una universitat amb vocació pública

Com a fundació sense ànim de lucre, la UOC presta un servei públic i es gestiona de manera privada. Es finança amb els ingressos de les matrícules i la captació de fons per a projectes de recerca. La Generalitat subvenciona una part del pressupost mitjançant un conveni programa.

Tota l'activitat de la Universitat està regida pels principis de sostenibilitat i rendició de comptes. En aquest sentit, a banda de tenir un patronat com a màxim òrgan de govern i administració que, entre altres qüestions, aprova el pressupost i els balanços de la institució, la UOC i els seus responsables passen els controls que determinen la Generalitat i el Parlament de Catalunya.

 

Patronat de la FUOC

El Patronat és el màxim òrgan de govern i administració de la UOC, segons els Estatuts de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). D'acord amb l'article 21.2 d'aquests estatuts, el Patronat té delegades totes les seves funcions (menys les no delegables) en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la UOC. A més, és assistit pel Consell Assessor, òrgan consultiu.

Contacte de premsa

Veure més sobre Institucional