Projectes en curs

 
Learn4Health (L4H)

Learn4Health (L4H) promou el canvi de la cultura alimentària i la salut en nens en edat escolar per mitjà d’intervencions a l’escola adreçades a estudiants i professors. La iniciativa respon a una crida de la Unió Europea (EU White Paper, 2007) per a la millora i la innovació en la manera com s’ensenya i aprèn l’alfabetització alimentària i la nutrició en les escoles europees. En aquest sentit, L4H pretén salvar la distància entre l’aprenentatge i l'ensenyament a l’aula i l’entorn alimentari i de salut dels nens en edat escolar per mitjà d’un projecte basat en activitats curriculars que aprofiten les pràctiques alimentàries i nutricionals diàries d’aquests estudiants com un context curricular. 

 
Recuperació del benestar per mitjà de tècniques autogestionades del dolor amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) (RELIEF)

L’objectiu de RELIEF és vincular els proveïdors de salut per tal de crear solucions innovadores i sostenibles que millorin el control i l'alleujament del dolor crònic per mitjà de tècniques autogestionades de TIC.

 
Disseny i validació d'una eina per a avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'efectivitat de les apps de salut destinades a la gestió i la prevenció del sobrepès i l'obesitat (EVALAPPS)

L’objectiu d’aquest projecte consisteix a desenvolupar un instrument d’avaluació d’aplicacions en l’àmbit del maneig del sobrepès i l’obesitat, basat en l’avaluació d’eficàcia (canvi d’hàbits en relació amb l’alimentació i l’activitat física en població controlada), efectivitat (en població general) i seguretat (efectes adversos per l’ús de les aplicacions), durant un període de quatre setmanes.

 
JUNTS. Superant barreres socioeducatives i afavorint l'alfabetització sobre les interferències i dificultats de comprensió d'informació i documentació dirigida a famílies d'infants afectats per malalties minoritàries

El projecte JUNTS parteix d’un problema concret: el fet que les interferències lingüístiques i cognitives dels textos generats per professionals i associacions destinats a pacients i famílies n’impedeixen l’assimilació. En el context d’una malaltia minoritària pediàtrica, el projecte es planteja el repte d’acostar la informació medicosanitària a la família i aporta solucions (un protocol de recomanacions per als professionals i les associacions, i una aplicació amb informació adequada per a les famílies afectades) que permetran una alfabetització més inclusiva d’aquest col·lectiu.