Administració i Direcció d'Empreses

Work, Knowledge and Subjective Wellbeing

Doctorat Economia del coneixement; Economia de la felicitat; Economia del benestar. Organització del treball.
14/01/2021

Autoria: Clara Viñas Bardolet
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Direcció de Tesis:  Dra. Monica Guillen Royo; Dr Joan Torrent Sellens
Departament / Institut:  Doctoral School; Faculty of Economics and Business

Paraules clau:  Satisfacció laboral; Satisfacció amb la vida; Satisfacció dels dominis de vida; Treball del coneixement; Ús de les TIC; Condicions laborals; Organització del treball; Conciliació vida laboral i vida familiar; Europa

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi examina com les característiques de la feina afecten la satisfacció amb la vida a Europa, més concretament, com afecta la feina i les característiques actuals de la feina associades amb la intensificació de l’ús de les TIC la satisfacció laboral i la satisfacció amb la vida a Europa?
Les conclusions d’aquesta tesi proporcionen informació que és rellevant no només per al món acadèmic, sinó també per les organitzacions d’empreses, per a la gestió dels recursos humans, i pels responsables polítics. En primer lloc, aquesta tesi constata la importància de distingir per tipus de treballadors pel què fa el benestar. En segon lloc, els resultats mostren que els ingressos juguen un paper relativament petit en tots els àmbits de satisfacció. Més aviat, els factors relacionats amb les condicions laborals i l’organització del treball són importants, i són els que s’haurien de contemplar en els contractes de treball. En tercer lloc, els efectes de les TIC són que moderen el paper dels determinants de la satisfacció laboral. Finalment, la tesi mostra que les característiques de la vida laboral afecten la satisfacció amb la majoria dels dominis de la vida.