Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement.
06/10/2020

Autoria:  Marta Gómez Domingo
Programa: Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement.
Llengua: Anglès.
Direcció de Tesi: Dr. Antoni Badia Garganté
Departament / Institut: Psicologia i ciències de l’educació.

Paraules clau: Resolució de problemes informacionals, aprenentatge basat en la indagació, entorn d’aprenentatge web, educació secundària

+ Enllaç al projecte

Resum

La societat de la informació i el coneixement d'aquest segle espera que els estudiants manegin l'excés d'informació amb èxit, però això no significa que tinguin les habilitats necessàries per a combatre la resolució de problemes d'informació (IPS). Aquest estudi amplia el coneixement acadèmic disponible sobre el desenvolupament del procés de l’IPS dels estudiants, atès que explora en profunditat la relació entre certes característiques individuals dels estudiants i el desenvolupament de les habilitats d'informació d'escaneig i processament dels estudiants a través d'una instrucció desenvolupada en un entorn virtual basat en l'aprenentatge per indagació. Les dades recopilades d'un total de 82 estudiants de secundària suggereixen que la instrucció utilitzada per a millorar les habilitats IPS dels estudiants integrada en el contingut curricular de les ciències va ser un èxit, ja que tots els estudiants van millorar el rendiment d'aprenentatge de tots dos, el coneixement de la ciència sobre malalties i salut, i el desenvolupament de les habilitats de l'IPS. Els resultats també mostren que no existeixen nombroses correlacions significatives entre les habilitats individuals dels estudiants i els seus assoliments en desenvolupar les habilitats d'escaneig i processament d'informació, però destaquen diverses correlacions significatives entre totes dues habilitats constitutives. El treball podria ajudar els mestres a planificar, implementar i avaluar la instrucció de l’IPS a les escoles.