Societat de la Informació i el Coneixement

El tobogan interactiu: aproximació etnogràfica a un disseny de realitat mixta

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
15/01/2016

Autor: Jaume Ferrer Rosera
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: català
Director: Dra. Elisenda Ardèvol Piera i Dr. Narcís Parés
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Disseny, Codisseny, Usuari, Mètodes etnogràfics, Realitat mixta.

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta tesi proposa el seguiment en profunditat d'un procés de disseny i d'implementació d'un artefacte interactiu. Explora l'agència de dissenyadors, usuaris i artefactes interactuant junts i configurant processos que van més enllà de la producció d'un objecte acabat. També mostra com el disseny d'interactius no només és un disseny de tecnologia, sinó també de context d'ús i on els processos socials -entre humans i no humans, també- juguen un paper determinant. La visió del codisseny que es proposa obre una mirada crítica sobre com entenem actualment els processos de disseny i els agents implicats, qüestionant que el centre d'atenció es posi en l'experiència d'usuari sense tenir en compte l'experiència dels propis dissenyadors i el context d'ús. Metodològicament, aquesta tesi revela que quan el dissenyador experimenta amb diferents mètodes etnogràfics la seva forma de comprendre el món requereix no només observar i descriure, sinó també fer i donar forma a la pròpia tecnologia.