Informació i la Societat del Coneixement
28/07/2020

Autoria: Aleksandra Wilczynska
Programa: Work related well-being. The case of knowledge workers in Poland
Idioma: Anglès
Direcció de Tesi: Dr. Joan Torrent-Sellens, Dr. Dominik Batorski
Departament / Institut: UOC Doctoral School
Matèries: Ciències socials
Paraules clau: Well-being • Treball basat en el coneixement • Satisfacció del treball • Seguretat del treball
Àrea de coneixement: Societat de la informació i del coneixement


+ Enllaç al projecte

Resum

La tesi analitza l’àmbit del benestar del treball, investigant amb detall la relació entre la flexibilitat i seguretat del treball, la justícia organitzativa i la seva associació amb la satisfacció dels treballadors, així com l’equilibri treball-família. Empíricament, la investigació aborda la relació entre aquestes dimensions de l’entorn laboral i les percepcions dels treballadors del coneixement a Polònia. A la primera part, la tesi té com a objectiu mostrar com la inseguretat laboral entre els diversos grups contractuals afecta als treballadors del coneixement en comparació amb la resta de la força de treball. A la segona part, s’aborda la influència de la justícia interpersonal, en l’explicació de la satisfacció laboral entre els treballadors amb diferents contractes de treball. A la tercera part, l’atur ocupacional s’analitza com un antecedent de la inseguretat laboral. A la darrera part, s’explora la relació entre el treball i la vida familiar. S’analitza el vincle entre la durada de la jornada de treball, els problemes relacionats amb el treball, l’ús de les TIC i els problemes a la vida familiar.