Playing with food: the impact of marketing via online games on children's behaviour
03/05/2021

Autoria: Alexandra Dominique Danielle Theben
Programa: Information and communication science
Idioma: Anglès
Direcció de Tesi: : Dr. Francisco Lupiáñez Villanueva, Dr. Frans Folkvord 
Departament / Institut: UOC Doctoral School
Matèries: Information and communication science
Paraules clau: màrqueting, en línea, Internet, advergames, nens
Àrea de coneixement:Ciències Socials 


+ Enllaç al projecte

Resum

El màrqueting en jocs en línia i advergames han estat objecte de crítiques i preocupacions. Els objectius d’aquest estudi eren tres: analitzar quin és l’estat de coneixement actual sobre els impactes del màrqueting en línia d’aliments en els nens; analitzar les característiques de les tècniques de màrqueting en línia adreçades als nens en els jocs i advergames en línia més populars; i a l'efecte d'un advergame que fomenta la fruita sobre el consum de fruites posterior dels nens. Juntament amb aquests objectius, l’estudi també tenia com a objectiu suplir els buits de recerca actuals relacionats amb la comercialització de productes alimentaris saludables mitjançant tècniques de màrqueting en línia actualment desplegades. Els resultats no van donar cap prova que els nens que juguessin un advergame promocionant fruites consumissin més fruita en comparació amb aquells que jugaven un advergame amb articles no alimentaris o que estaven en estat de control. Malgrat el fet que estudis anteriors han demostrat que els anuncis que promouen els productes alimentaris augmentaven la ingesta de productes alimentaris, no es pot trobar el mateix efecte en els anuncis de promoció de fruites. Es detallen les conseqüències sobre la comercialització en línia de productes alimentaris saludables sobre les recomanacions publicitàries per a futures investigacions.