Societat de la Informació i el Coneixement

Desenvolupament d'un model d'hipervídeo com a eina docent per l'aula virtual

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
08/02/2016

Autor: Antoni Marín Amatller
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: català
Directors: Dra. Roser Beneito Montagut i Dr. Javier Melenchón Maldonado
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Paraules clau: hipervídeo, elearning, audiovisual, constructivisme, interactivitat

+ Enllaç al projecte

Resum

Es proposa un model d'hipervídeo com a eina de creació d'aplicacions didàctiques que afavoreixin l'aprenentatge significatiu i el rol actiu de l'estudiant. El model es fonamenta en l'ús de la imatge simbòlica i en les capacitats interactives del medi. La categoria d'imatge simbòlica es descriu en relació a les bastides cognitives i la utilització de recursos de senyalització. També s'incorporen estratègies d'aprenentatge basades en la imatge. Per a la creació d'aquesta imatge s'utilitzen els principis i procediments de disseny audiovisual. Pel que fa a la incorporació d'estratègies d'aprenentatge basades en activitat textual s'utilitza l'anotació de vídeo.