Societat de la Informació i el Coneixement

La actividad del docente en postgrado y su interacción con los entornos virtuales

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
29/01/2016

Autor: Lidia Cisneros Hernández
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: anglès
Director: Dra. Sara Catalina Hernández Gallardo
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Paraules clau: Docència virtual, interacció, entorns virtuals

+ Enllaç al projecte

Resum:

Aquesta investigació se situa en la perspectiva del pragmatisme i respon al problema de com els docents de postgrau interactuen amb les eines en entorns virtuals per exercir la docència; el marc teòric aborda la teoria de l'activitat per explicar-la. S'inclouen quatre dimensions: pedagògica, social, directiva i tecnològica, a més de catorze accions. Es respon la pregunta "quines activitats i accions reconeixen els professors de postgrau com acompliment per a la docència virtual i com interactuen amb les eines de l'entorn?" Busca la relació de la docència amb les eines del sistema, les quals es classifiquen d'acord amb la Web 2.0. Una aportació es troba en allò metodològic, contribueix al coneixement de què i com exerceixen la docència virtual els professors en postgrau. Obre una línia d'investigació per a la comprensió del fenomen i genera coneixement sobre les estratègies dels professors experts per formar els nous.