Tecnologies de la Informaci i de Xarxes

From Metaheuristics to Learnheuristics: Applications to Logistics, Finance, and Computing

Doctorat de Tecnologies de la Informaci i de Xarxes
12/07/2017

Autor: Laura Calvet Lin
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informaci i de Xarxes
Idioma: angls
Director: Dr. ngel A. Juan i Dr. Carles Serrat