Economia

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Transformació digital, automatització i intel·ligència artificial

Predictors, complementarietats i resultats econòmics i empresarials (productivitat, exportacions, innovació, marge brut, treball, retribucions) de les onades tecnològiques vinculades amb la digitalització i l’automatització

 
Dr Joan Torrent i2TIC

Economies col·laboratives i treball de plataforma

Motivacions, comportament, models i efectes econòmics i empresarials de les diferents formes de la col·laboració (obtenció de béns i serveis, i provisió de treball) en els intercanvis peer-to-peer.  

Dr Joan Torrent i2TIC

Responsabilitat social

Motivacions i comportament responsable (diversos stakeholders), especialment en relació a l’activitat de les PIMES, i impactes derivats

Responsabilitat social corporativa i sostenibilitat

Ètica i justícia empresarial

Dr Lluís Garay

Economia laboral, canvi tecnològic i mercat laboral

Impacte de les tecnologies 4.0 en l’ocupació i els salaris. Economia de l’educació.

Dr Josep Lladós

Dr Joan Torrent

Dr Elisabet Motellón

DigiBiz

i2TIC

Economia Ecològica

Anàlisi de conflictes ambientals lligats al desenvolupament econòmic i al metabolisme social
Canvi climàtic i desenvolupament econòmic: adaptació i mitigació
 
Dr. Hug March TURBA

Economia política de l’aigua

Processos de privatització, remunicipalització de la gestió/infraestructura de l’aigua
Determinants del consum domèstic d’aigua
 
Dr. Hug March TURBA

Geografies del capitalisme digital

Dr Ramon Ribera Fumaz TURBA

Economia Internacional

Comerç, finances i política econòmica internacional
 
Dr Josep Lladós DigiBiz

Cadenes de valor globals

Canvis en la distribució internacional del valor afegit
Estratègies de fragmentació internacional de la producció
 

Dr Josep Lladós

Dr Antoni Meseguer

DigiBiz