Recursos Humans

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Sostenibilitat i recursos humans

Sostenibilitat social, empleabilitat sostenible i el rol de la funció de gestió del recursos humans per facilitar organitzacions més sostenibles i socialment responsables

Dr Pilar Ficapal

Dr Natàlia Cugueró

Dr Vicente Peñarroja

i2TIC

Qualitat del treball

Predictors, models multidimensionals i efectes econòmics i empresarials de la qualitat del treball: qualitat intrínseca, organització del treball, relacions socials, condicions i intensitat de treball, salut i seguretat, accidentalitat laboral, prevenció de riscos, retribucions extrínseques i equilibri vida-treball

Dr Joan Torrent

Dr Pilar Ficapal

i2TIC

Digitalització de RRHH

Efectes de la transformació digital en l’estratègia i les pràctiques de recursos humans

Dr Pilar Ficapal