Sostenibilitat i Medi Ambient

Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca

Economia política del medi ambient

Privatització, mercantilització, financialització del medi ambient. 
Anàlisi crític de mecanismes econòmics de gestió ambiental
Paradigmes alternatius socio-ambientals: decreixement, post-capitalisme, etc. 
 
Dr. Hug March TURBA

Economia circular

Economia circular aplicada a diferents sectors productius 

Dr. Hug March

Dr Lluís Garay

TURBA

Noutur

Producció sostenible

Sostenibilitat al si de les organitzacions (privades, públiques, tercer sector). Amb especial èmfasi en el sector primari i relacionats (p.e. agroalimentari) així com el sector del lleure. Desenvolupament turístic i sostenibilitat

Dr Lluís Garay

Dr Soledad Morales