Gestió i Innovació en Organitzacions Turístiques

S'accepten propostes amb un enfocament temàtic i/o metodològic en la gestió sostenible del turisme i la innovació en el context de l'activitat turística, a diferents escales i en diferents contextos territorials.
 

Propostes de tesi

Investigadors

Grups d'investigació

L3.6 Màrqueting turístic (Màrqueting Digital, Imatge de marca de les destinacions turístiques)

 
*La omnicanalitat en el posicionament i imatge de la destinació turística. influència sobre la decisió de viatjar dels turistes. Anàlisi de l'ús que fan els viatgers dels diferents canals de comunicació per a obtenir informació sobre els seus viatges i finalment prendre la decisió de visitar un lloc. En l'actualitat, empreses i destinacions turístiques han de seguir una estratègia omnicanal amb l'objectiu d'arribar a un major nombre de viatgers, però també per a facilitar i millorar la seva experiència en les diferents fases del viatge. En aquest sentit, l'auge de la tecnologia i les xarxes socials tenen un paper fonamental. A partir d'aquest context, aquest treball de recerca se centra en analitzar com els diferents mitjans de comunicació online i en particular les xarxes socials a través de les publicacions, stories i l'ús de influencers per part d'empreses i organitzacions del sector turístic influeixen en el posicionament i imatge d'una destinació turística determinada.
 
* L'ús de la tecnologia 4.0 en la indústria dels viatges: influència en la millora de l'experiència del turista
De acuerdo con Philip Kotler, considerado padre del marketing moderno, vivimos en la era del Marketing 4.0 caracterizada por el uso de la tecnología para mejorar la experiencia de compra del consumidor. Debido a ello, herramientas como la geolocalización, aplicaciones, chatbots, la inteligencia artificial o la realidad aumentada han cobrado un papel relevante para las empresas a la hora de obtener información de los usuarios (ubicación, gustos, preferencias) y de esta manera poder brindarle la mejor experiencia posible. Partiendo de estas ideas, esta línea de investigación pretende analizar el uso de la tecnología 4.0 en las diferentes fases del viaje del turista y cómo el uso de estas herramientas tecnológicas influye en la experiencia turística y, en consecuencia, en la decisión de recomendar y volver a visitar el destino.
 
 
 

 

I2TIC