Masculins i femenins de càrrecs i perfils professionals

A-G
Masculins Femenins
abat abadessa
administrador administradora
administratiu administrativa
advocat advocada
agent agent
ajudant de recerca ajudant de recerca
alcalde alcaldessa o alcalde
almirall almirallessa
arquebisbe arquebisbessa
assessor assessora
batlle batllessa o batlle
bisbe bisbessa
canonge canongessa
cap cap
capità capitana
catedràtic catedràtica
comissari comissària
comissionat comissionada
conseller consellera
cònsol consolessa o cònsol
coronel coronela
defensor defensora
degà degana
delegat delegada
diputat diputada
director directora
docent docent
editor editora
enginyer enginyera
fiscal fiscal
funcionari funcionària
general generala
gerent gerenta
governador governadora

 

H-P
Masculins Femenins
infermer infermera
informàtic informàtica
intendent intendenta
interí interina
interventor interventora
investigador investigadora
jutge jutgessa o jutge
lletrat (major) lletrada (major)
magistrat magistrada
mestre mestra
metge metgessa o metge
ministre ministra
notari notària
nunci núncia
prefecte prefecta
president presidenta
prior priora o prioressa
professor professora
professor agregat professor agregada
professor ajudant professora ajudant
professor associat professora associada
professor col·laborador professora col·laboradora
professor compartit professora compartida
professor emèrit professora emèrita
professor lector professora lectora
professor responsable d'assignatura professora responsable d'assignatura
professor sènior professora sènior
professor visitant professora visitant

 

Q-Z
Masculins Femenins
rector rectora
regidor regidora
secretari secretària
senador senadora
síndic síndica
soldat soldada
sotsdelegat sotsdelegada
sotsdirector sotsdirectora
sotssecretari sotssecretària
sotssíndic sotssíndica
superior superiora
tècnic tècnica
tinent tinenta
tinent d'alcaldia/d'alcalde tinenta d'alcaldia/d'alcalde
tutor tutora
vicari vicària
vicedegà vicedegana
vicegerent vicegerenta
vicepresident vicepresidenta
vicerector vicerectora
vocal vocal