29/2/24 · Institucional

La UOC trasllada la seu institucional al campus del Poblenou

La Universitat culmina la concentració dels seus actius de docència, recerca i gestió al campus UOC del 22@ de Barcelona.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha decidit avançar el procés per deixar l'edifici del Tibidabo, que n'ha estat el rectorat i la seu institucional històrica. Es tracta d'un edifici amb cessió de dret d'ús per part de la Generalitat de Catalunya, que expirava el setembre del 2026. La renúncia a aquesta cessió d'ús, que es va aprovar en la darrera reunió del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), el 12 de desembre, respon a la constatació que l'activitat de la Universitat s'ha traslladat progressivament al campus UOC del 22@, un cop acabades les obres d'adequació del complex de Can Jaumandreu.

La Universitat culmina així la concentració dels seus actius de docència, recerca i gestió al campus UOC, en un conjunt de tres edificis situats al complex de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Jaumandreu, al districte digital de Barcelona. El trasllat de la seu institucional permet agrupar l'activitat i els equips en un sol campus, amb els beneficis de temps, eficiència i sostenibilitat que això comporta.

La UOC consolida, doncs, la seva aposta pel 22@, engegada el 2005, quan va arrendar un dels edificis de Can Jaumandreu. Més tard, el 2018, va ampliar la presència a la zona amb la compra de dos edificis de la rambla del Poblenou de Barcelona, un dels quals és el que ja ocupava en règim d'arrendament. Finalment, el 2022 va inaugurar, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el nou Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, gràcies al cofinançament de la Generalitat.

Des del començament, l'any 1995, la UOC ha tingut la seu institucional i el rectorat a l'edifici d'estil noucentista de l'avinguda del Tibidabo, 39 (Barcelona). Durant aquests quasi trenta anys, l'edifici del Tibidabo ha estat testimoni d'un munt d'històries viscudes, inclosos els rodatges de les pel·lícules El viatge dels maleïts, de Stuart Rosenberg[A1] , i Faust 5.0, que ja formen part de la història de la Universitat.

Imatges de la seu històrica de la UOC al Tibidado de Barcelona
UOumdnCQpMo

Un únic campus, tres edificis

El campus de la UOC al Poblenou el formen els tres edificis del complex de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Jaumandreu: els ara anomenats edificis U, O i C.

L'edifici U, situat al carrer del Perú, 52, acull un auditori que dona resposta a les necessitats d'espais de gran aforament i disposa de diversos espais polivalents, sales de reunions, despatxos i àrees de treball individual.

Pel que fa a l'edifici O, a la rambla del Poblenou, 156, la UOC hi és des del 2005. S'hi apleguen els equips de gestió i el personal docent i investigador (PDI), principalment.

Finalment, l'edifici C, al número 154 de la mateixa rambla del Poblenou, acull el Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació. Són 2.700 metres quadrats que aixopluguen l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eHealth Center (eHC), l'Escola de Doctorat, la plataforma Hubbik, d'emprenedoria i innovació oberta, i el personal de gestió que dona suport a la recerca. També s'hi ubiquen els UOC Labs, un ecosistema de vuit laboratoris d'experimentació i prestació de serveis transversals i especialitzats.

Tots tres edificis acullen, quan la seva activitat ho requereix, les 564 persones que formen part del PDI i del personal investigador de la Universitat (197 de les quals tenen dedicació exclusiva a la recerca) i les 866 persones que integren l'equip de gestió (dades del curs 2022-2023).

Contacte de premsa

Veure més sobre Institucional