Política de privacitat

Butlletins dels blogs de la UOC

El tractament de les dades personals recollides mitjançant el present formulari és responsabilitat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, FUOC), amb NIF G60667813 i domicili social situat a Rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona (Espanya). Si teniu cap dubte sobre el tractament de la informació personal, podeu posar-vos en contacte amb la delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@uoc.edu.

Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari es tracten amb la finalitat de gestionar la vostra subscripció als butlletins informatius dels blogs de la Universitat Oberta de Catalunya.

Així mateix, fem el seguiment i l'avaluació del butlletí, per a la qual cosa us podem sol·licitar l'opinió mitjançant enquestes de satisfacció o comentaris, recomanacions o queixes que voluntàriament ens feu, sempre amb l'objectiu de millorar el nostre butlletí.

La FUOC tractarà les dades personals per a les finalitats indicades mentre no ens indiqueu que deixem de fer-ho.

Quan acabi el període indicat, la FUOC conservarà bloquejades les dades personals durant el període del qual es puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals s'eliminaran de manera definitiva.

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment pel que fa a la subscripció al butlletí i l'interès legítim a fer-ne el seguiment mitjançant enquestes de satisfacció.

En tot cas, el consentiment prestat es pot retirar en qualsevol moment mitjançant els mitjans indicats en l'apartat "Quins són els vostres drets?" d'aquest document.

La FUOC tracta les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l'accés il·lícit o l'alteració il·lícita. A l'hora de determinar aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents.

La FUOC pot comunicar les dades personals a tercers, si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que corresponguin en cada cas.

La FUOC compta amb diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals.

Disposeu dels drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?
Dret d'accés Consultar quines dades personals tenim.
Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes.
Dret d'oposició Sol·licitar que no tractarem les dades personals per a algunes finalitats concretes, a més de no ser objecte de decisions automatitzades.
Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les dades personals.
Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals.
Dret de portabilitat  Sol·licitar que us lliurem en un format informàtic la informació que tenim.
Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat competent
Presentar una reclamació. Sense perjudici de l'exercici dels vostres drets davant de la persona responsable del tractament de dades, en qualsevol moment podeu presentar una reclamació davant de l'autoritat competent per defensar els vostres drets en matèria de protecció de dades mitjançant la pàgina web https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/.


Per exercir aquests drets, n'hi ha prou que ens feu arribar una comunicació a Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, bé per correu electrònic, a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu, bé per correu postal, a l'adreça Rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona, amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud ha de contenir còpia del vostre DNI o d'un altre document d'identificació equivalent, així com el contingut mínim previst per la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us podrà demanar que l'esmeneu. L'exercici d'aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.