Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Anàlisi Econòmic del Sector Turístic

S'accepten propostes centrades en les dimensions econòmiques del turisme en el context del desenvolupament urbà i regional, les mobilitats turístiques i nous models econòmics (per exemple, l'economia col·laborativa, l'economia circular).

Proosta de tesi

Investigadors

Grups d'investigació

 
L2.1 Estructura econòmica del turisme
 
* Implementació de la sostenibilitat en destinacions i productes especialment madurs, com el sol i platja o el creuerisme.
 
* Anàlisi d'impactes positius i negatius de l'aposta per la sostenibilitat en contextos específics, com ara el postconflicte.
 
 
 

 

NOUTUR

 
L2.2 Comunicació turística
 
* Percepció de la sostenibilitat en les xarxes socials o internet en general, tant en relació amb l'empresa turística com les destinacions, i com es relaciona amb aspectes empresarials, però també d'una altra mena.
 
 
 

Dr. Lluís Garay

NOUTUR

 
L2.3 Transport aeri i accessibilitat del turisme
 
* Aviació i impacte mediambiental.
 
* Accessibilitat i connectivitat aèria. Especialment en a) regions remotes i b) competició en els mercats globals.
 
* Polítiques públiques i regulació de mercats del transport aeri.
 
* Impacte de la transformació digital en l'experiència del passatger i la gestió d'empreses del sector aeri.
 
 

SUMA

 
L2.4 Política turística
 
* Mecanismes de governança multinivell i turisme sostenible.
 
* Gestió politicoeconòmica de la sostenibilitat/responsabilitat, vista des de diferents angles.
 
Dr. Lluís Garay NOUTUR
 
2.5 Economia col•laborativa i turisme
 
* Anàlisi dels processos i estratègies d'adaptació de l'economia de plataforma turística (EPT) al context actual de canvi continu a l'Estat espanyol. Identificació dels vectors sobre els quals se sustenten aquests processos d'adaptació, les performativitats   i les modificacions en les estratègies d'ús de les EPT en diversos contextos territorials i activitats econòmiques.
 
* Estudi dels impactes i els processos específics de reestructuració i reconfiguració provocats pels diferents desenvolupaments de l'EPT a l'Estat espanyol en les seves principals tipologies de destinació turística (urbà, sol i platja, interior), tant pel que fa als diferents grups d'interès de l'activitat com en relació amb altres sectors estretament relacionats o que hi han tingut impacte (des del sector primari i l'industrial a altres sectors de serveis).
 
* Identificació de bones pràctiques derivades de la mobilització social i empresarial, i de les innovacions en la formulació de polítiques públiques i de regulació del fenomen que persegueixin la transició de l'EPT cap a un model que promogui la justícia social, econòmica i ambiental.
 

Dr. Lluís Garay

Dra. Julie Wilson

NOUTUR