Anàlisi Econòmic del Sector Turístic

S'accepten propostes centrades en les dimensions econòmiques del turisme en el context del desenvolupament urbà i regional, les mobilitats turístiques i nous models econòmics (per exemple, l'economia col·laborativa, l'economia circular).

Proosta de tesi

Investigadors

Grups d'investigació

L2.1 Estructura econòmica del turisme (Anàlisi econòmic regional)

* Capitalisme digital i les geografies regionals de les xarxes globals de producció en el sector turístic
 
 
 

 

TURBA

 
L2.3 Transport aeri i accessibilitat del turisme

* Aviació i impacte mediambiental.

* Accessibilitat i connectivitat aèria. Especialment en a) regions remotes ib) competició en els mercats globals.
 
* Polítiques públiques i regulació de mercats de l'transport aeri.
 
*Impacte de la transformació digital en l'experiència del passatger i la gestió d'empreses del sector aeri.
 
 

Dr. Pere Suau-Sanchez

 

L2.5 Economia col·laborativa i turisme

 * Anàlisi de les transformacions que l'economia col·laborativa està generant en els espais turístics i els seus efectes sobre el desenvolupament, la competitivitat i la sostenibilitat de les destinacions turístiques a diferents escales i contextos.: Les propostes es basarien en nous marcs analítics, conceptuals i metodològics innovadors per a l'anàlisi i comprensió de l'economia col·laborativa en el context del turisme, per a abordar aquest fenomen
des d'una perspectiva multiescalar i comparativa.
 
 
 
NOUTUR