Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Intel·ligència en l'Àmbit Turístic. TICs i Anàlisis de Dades

S'accepten propostes relacionades amb les TIC i la sostenibilitat del turisme.
 
 

Propostes de tesi

Investigadors

Grups d'investigació

L5.3 Digitalització de processos i experiències

 
* Influència de la tecnologia en l'experiència del turista
Aquesta línia de recerca es destina a analitzar les possibilitats que la tecnologia implica en el desenvolupament d'experiències turístiques i com a catalitzador de canvis en els comportaments dels turistes. Són focus d'interès l'anàlisi de l'acceptació de la tecnologia per part dels usuaris, la co-creació d'experiències fruit de la incorporació de la tecnologia i les barreres, límits i impactes negatius que l'ús de la tecnologia pot tenir sobre l'experiència turística (sobredependencia, pèrdua d'interacció humana, riscos sobre la privacitat, falta d'espontaneïtat, sobrecàrrega d'informació, etc.)
 
* Destinacions turístiques intel·ligents
 
Aquesta línia de recerca se centra en l'anàlisi de les anomenades destinacions turístiques intel·ligents , els seus efectes sobre la transformació espacials de les destinacions turístiques, els seus models de gestió i la seva aportació a la competitivitat de les destinacions turístiques. L'anàlisi s'aborda des d'una perspectiva crítica de l'enfocament tecnocéntrico i s'aposta per una visió des de la sostenibilitat i la integració dins de models de desenvolupament territorial basats en la intel·ligència territorial.
 
 
 
 
 

 

NOUTUR