Contacte

Servei d'acollida de personal estranger

  • Núria Garcia Palma i Triana García-Parra
    persones@uoc.edu
    Àrea de Persones (RR.HH)