Notícies

La Generalitat aprova un projecte de la UOC de més d'un milió i mig d'euros per a impulsar la seva transferència de coneixement

14/05/2018
Amb l'impuls d'aquest projecte, la UOC podrà incrementar notablement els projectes de valorització i transferència

Cinc eixos estratègics per a assolir amb quaranta-vuit activitats, dins de dotze actuacions, que s'han d'executar abans del 2021, componen el Pla estratègic de la unitat de Valorització i Transferència de la UOC (PETER), projecte per a impulsar la transferència de coneixement de la UOC, col·laborant amb la seva comunitat i l'entorn socioecònomic. El projecte PETER té un pressupost de més d'un milió i mig d'euros, el 50% del qual és finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Amb l'impuls d'aquest projecte, la UOC podrà incrementar notablement els projectes de valorització i transferència, i també augmentarà les patents sol·licitades i les spin-offs creades. A més, podrà triplicar les empreses que cooperen amb la Universitat, que passaran de les 105 de fa tres anys a més de 300 el 2020.

Eixos estratègics

El projecte PETER es compon de cinc eixos estratègics:

-Millora contínua de la unitat com a constant de qualitat. 

-Foment de la col·laboració amb el teixit empresarial i orientació de l'activitat d'R&I a donar resposta a les necessitats reals de les empreses i la societat. 

-Valorització i comercialització dels resultats d'R&I, per a obtenir impacte econòmic i social. 

-Foment de l'emprenedoria mitjançant una relació activa amb els grups interessats (stakeholders) de la societat. 

-Promoció de la cultura de transferència i difusió dels resultats de l'R&I.

Aquest pla estratègic és una iniciativa coordinada per la unitat de Knowledge Transfer & Entrepreneurship (KTE) de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC. La unitat vol ser un referent en transferència en els àmbits de coneixement de la Universitat, fomentant un canvi cultural, tant dins de la Universitat com a fora. Des de la unitat de Transferència s'impulsa que la comunitat UOC sigui cada cop més innovadora i acosti els resultats de la seva R&I a les necessitats reals de les empreses i la societat, tot oferint productes i serveis de qualitat. Amb la seva activitat, especialment pel que fa a la creació de spin-offs, també s'afavoreix l'impuls de llocs de treball qualificats que potenciïn la capacitat productiva, econòmica i social del teixit empresarial de Catalunya.

El projecte PETER s'alinea amb el Pla estratègic de la UOC, en el quart eix estratègic, UOC R&I, i especialment amb el subplà 404 de Valorització del coneixement. La proposta de la UOC ha obtingut la quarta valoració més bona de les universitats catalanes, en una convocatòria coordinada per la Secretaria d'Universitats i Recerca, adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.