Comissió de Recerca i Transferència

La Comissió de Recerca i Transferència és un òrgan col·legiat de suport i assessorament al Vicerectorat de Recerca, Transferència i Emprenedoria, responsable d'establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i transferència de la UOC.Entre els objectius i funcions d’aquesta comissió hi ha:

 • L’elaboració, coordinació i avaluació de les polítiques, estratègies i plans d’acció de recerca i transferència de la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Direcció.
 • La definició, coordinació i avaluació de les estructures acadèmiques de la recerca i la transferència.
 • El disseny, concessió i avaluació dels ajuts propis dedicats a la recerca i la transferència.
 • La coordinació de l'impuls per la captació de fons externs destinats a la recerca i la transferència.
 • La definició i seguiment dels indicadors i evidències que acompanyen en la presa de decisions i la difusió de l'activitat de recerca i transferència.
 • La promoció d'una cultura científica vinculada a la ciència oberta i amb impacte social.
 • El lideratge per l'ètica i la integritat de la recerca i la transferència per part de la comunitat UOC.
Qui en forma part?
 

Els membres de la Comissió de Recerca i Transferència són nomenats pel Vicerectorat de Recerca, Tranferència i Emprenedoria. La comissió està formada pels membres següents:

 •  El vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria, (president): Xavier Vilajosana
 •  El director de l'IN3: David Megías
 •  La directora de l'eHC: Marta Aymerich 
 • El director de l'Escola de Doctorat: David Masip 
 •  Els/les subdirectors/es de Recerca dels Estudis:
 • -Estudis d'Arts i Humanitats: Elisenda Ardèvol
 • -Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació: Daniel Aranda
 • -Estudis de Ciències de la Salut: Carme Carrión
 • -Estudis de Dret i Ciència Política: Miquel Peguera
 • -Estudis d'Economia i Empresa: Julie Wilson
 • -Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Ferran Adelantado
 • -Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació: Joan C. Medina
 • El coordinador científic de l'eLearning Research Program: Albert Sangrà
 • El vicegerent de Recerca i Transferència (coordinador): Ciro Llueca
 • La directora de l'Àrea de Recerca i Innovació (secretària): Mireia Riera