Reforma de l'avaluació de la recerca a la UOC

La UOC té la possibilitat de contribuir al procés i obrir el debat intern sobre la necessitat de reformar l'avaluació de la recerca i com s'ha de dissenyar i executar.

Per què és interessant que la UOC signi aquest acord?

Què s'ha fet a la UOC fins ara i on es vol arribar?

El 2018, la UOC va adoptar el Pla d'acció Coneixement Obert amb l'objectiu de promoure i expandir el concepte de ciència oberta a tota activitat acadèmica i fer-ne una estratègia transversal. Un àmbit d'aquest pla es dirigeix explícitament als models d'avaluació de la recerca i expressa el compromís de la UOC de reconsiderar els models d'avaluació i valoració de la seva recerca i passar a una avaluació més qualitativa que incorpori l'aprenentatge i la transformació constants com a objectius.

Amb aquest esperit, la UOC va ser la primera universitat espanyola (en el seu conjunt) a signar DORA el gener de 2019, amb la ferma creença que l'índex d'impacte (impact factor, IP) no hauria de substituir una avaluació de la qualitat dels documents de recerca individuals i les contribucions científiques del reclutament i la promoció dels investigadors. La integració dels principis de DORA en els processos d'avaluació de la recerca s'ha incorporat en el Pla estratègic de la UOC per a 2022-2025.

L'objectiu de la UOC a llarg termini és disposar d'un sistema d'avaluació de la recerca que, alineat amb la proposta de reforma europea:

Quines implicacions internes tindrà la signatura de l'acord?

Com decidirem si ens adherim i hi formem part?

Enllaços d'interès