Requisits acadèmics per a estudiants amb estudis oficials a l'Estat espanyol

Des d'aquesta pàgina pots consultar els requisits genèrics d'accés als estudis que t'interessin. En el cas de les titulacions oficials, s'han d'acomplir uns requisits obligatoris.

Pel que fa a formació de postgrau, no és necessari disposar d'una titulació universitària, encara que amb la documentació de la titulació prèvia tindràs accés a un diploma acreditatiu quan acabis els estudis.

L'accés s'estableix des del rang de titulació més alta obtinguda.

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

Tinc un títol universitari oficial espanyol (diplomatura, grau, enginyeria o arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, màster o doctorat).

Quina documentació cal presentar?

  • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
  • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.

La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Per a fer un postgrau propi no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Però si teniu estudis universitaris és important que envieu la vostra documentació perquè quan finalitzeu els estudis rebreu un diploma en lloc d'un certificat.

Quina documentació cal presentar?

  • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
  • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.

Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Per a accedir a aquests estudis no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Tot i això, en alguns programes es recomana tenir uns coneixements previs. Consulta la informació en la fitxa del curs que t'interessi.

També et pot interessar...