Com s'estudia a la UOC?

L'oferta formativa de la UOC es compon de més de 850 titulacions en línia dels tipus següents:

Graus

Amb una càrrega lectiva de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System, 'sistema europeu de transferència de crèdits') i una durada estimada de 8 semestres, els graus de la UOC ofereixen una formació universitària flexible orientada al món professional.

Són titulacions oficials reconegudes per l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Estan avalades per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que asseguren el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Els graus condueixen a la consecució d'un títol oficial atorgat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya.

Els equivalents als graus a Llatinoamèrica són llicenciatures o carreres universitàries de pregrau en alguns països.

Màsters universitaris

De caràcter oficial i amb una càrrega lectiva mínima de 60 crèdits ECTS, amb una durada mínima de dos semestres, equivalen a les maestrías a Llatinoamèrica. Els màsters permeten una especialització professional i acadèmica, i l'accés als estudis de doctorat.

Igual que els graus, són titulacions oficials adaptades a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), avalades per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Disposen d'un exhaustiu sistema de garantia interna de la qualitat que assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Els màsters universitaris condueixen a la consecució d'un títol oficial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya. Els títols equivalents en altres països són els magísteres, maestrías i estudis de postgrau.

Formació de postgrau

La UOC ofereix més de 300 programes distribuïts en 12 àmbits de coneixement avalats per l'aplicació de protocols interns per al compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema universitari europeu.

La formació de postgrau de la UOC inclou màsters, postgraus i especialitzacions. Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de postgrau oscil·la entre 6 mesos i 2 anys, aproximadament.

Cursos d'idiomes

El Centre d'Idiomes Moderns de la UOC ofereix cursos online per mitjà de Formació contínua, d'anglès, francès, alemany, xinès, japonès i català adaptats al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Seminaris, cursos i assignatures

Durant tot l'any, la UOC ofereix cursos i seminaris de curta durada (25 hores), i també assignatures per a cursar lliurement de qualsevol dels àmbits d'estudi de la Universitat, sense dependre de la formació i els coneixements previs.

Així mateix, la UOC, per mitjà de Formació contínua, disposa de cursos que capaciten per a la realització de les proves d'accés necessàries per a cursar formació universitària a Espanya.

Doctorat

Actualment, la UOC ofereix tres programes de doctorat en línia: el doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari), Bioinformàtica (interuniversitari), Educació i TIC (E-learning), Humanitats i Comunicació, Psicologia i Salut, Societat de la Informació i el Coneixement, Tecnologies de la Informació i de Xarxes, Salut i Psicologia, i Turisme (interuniversitari).

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria adreçats a estudiants, investigadors i professors per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Com a universitat online, els cursos de la UOC estan oberts al món i proporcionen flexibilitat en el temps i en l'espai. Actualment s'ofereixen cursos en català, castellà i anglès. Els estudiants es poden matricular per internet i seguir un procés d'avaluació contínua per la xarxa més una prova final. En el cas de residents fora d'Espanya, la prova final pot ser virtual (per internet) en la majoria de les assignatures, excepte en les que tenen examen final presencial obligatori (una minoria en els plans d'estudi).

Tots els estudis es poden fer completament en línia per mitjà del Campus Virtual. En el cas dels graus o les assignatures per a cursar lliurement, l'avaluació final de les assignatures d'aquests programes poden ser virtuals o presencials segons la decisió acadèmica de la Universitat i tenint en compte la situació excepcional derivada de la COVID-19. Per al pròxim semestre, les proves finals seran virtuals.

Durant les proves d'avaluació final virtuals s'apliquen sistemes de reconeixement de la identitat. Per tant, cal que disposeu d'una càmera web perquè es capturarà la vostra imatge per comprovar automàticament que sou vosaltres qui esteu fent la prova. D'aquesta manera garantim que les proves es fan en condicions d'igualtat i de forma transparent. Aquesta mesura, que es complementa amb l'ús de sistemes per detectar el plagi de continguts al llarg de l'avaluació contínua, ens permet garantir el rigor de tot el procés d'avaluació.

És l'espai al qual es pot accedir sense barreres físiques des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, on l'estudiant trobarà les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació. És un campus universitari que els estudiants poden portar a la butxaca i al qual poden accedir des de qualsevol lloc del món, entrar a les seves aules, consultar activitats o fer tràmits administratius a l'espai Tràmits, etc.

Autors, professors i professionals elaboren continguts per a la UOC. Són recursos d'aprenentatge adaptats a les necessitats de cada assignatura, per això poden ser de naturalesa molt diversa: textual, web, audiollibre, videollibre...

Coneix com són els recursos d'aprenentatge a la UOC.

Basat en les tecnologies de la informació i la comunicació, el model pedagògic de la UOC situa l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge. A la nostra universitat, l'estudiant és el protagonista d'un procés de formació, gestiona el seu propi temps, planifica el seu ritme d'estudi i construeix el seu propi itinerari acadèmic.

Sí, l'avaluació contínua garanteix el progrés acadèmic de l'estudiant i que aquest tregui tant de partit com sigui possible del curs. Durant tot el procés acadèmic, el professor col·laborador guia l'estudiant de manera personalitzada en els seus estudis.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), que faculten els seus posseïdors per a gaudir dels drets que, en cada cas, els atorgui la legislació espanyola vigent.

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC serà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Els tràmits de legalització certifiquen l'autenticitat dels documents públics. Es gestionen només per als països que han signat el Conveni de la Haia. Els documents emesos en un país signant del Conveni que han estat legalitzats poden ser reconeguts en qualsevol altre país del Conveni sense necessitat de cap altre tipus d'autenticació.

Més informació sobre la legalització única al web del Ministeri de Justícia.

Més informació sobre la legalització

El model pedagògic de la UOC proporciona una tutoria contínua a l'estudiant.

Els màsters universitaris són màsters oficials que permeten una especialització professional i acadèmica, i també l'accés als estudis de doctorat.

Són titulacions oficials adaptades a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i avalades per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Els màsters propis (maestrías a Llatinoamèrica) són programes d'alt nivell orientats a l'especialització professional i a l'adquisició de competències qualificades. El seu itinerari formatiu engloba postgraus i especialitzacions per al desenvolupament d'una carrera professional centrada en la consecució de resultats. Els màsters propis no donen accés als estudis de doctorat.

Els màsters propis de la UOC estan avalats per l'aplicació de protocols interns per al compliment dels estàndards de qualitat exigits pel sistema universitari europeu.

 

La Biblioteca permet l'accés a tots els recursos d'informació. El catàleg i la col·lecció digital inclouen tant documents en format físic com documents electrònics i digitals, als quals es pot accedir directament des del registre bibliogràfic. També es proporciona accés a altres catàlegs d'arreu del món.

Com a complement de tota aquesta informació, la Biblioteca també ofereix serveis per a la recerca i l'aprenentatge, informació bibliogràfica, cerques documentals, formació en competències informacionals i una varietat de serveis personalitzats que facilitaran el treball de l'estudiant i li permetran dur-lo a terme i complementar-lo d'una manera fàcil i eficient.

 

No hi ha requisits d'edat per a estudiar a la UOC. Tan sols cal tenir l'ensenyament previ indicat per a cada curs específic, en els casos en què es requereixi.

Contacta amb els nostres assessors de formació si tens preguntes específiques que no es cobreixin en aquest espai.

El model educatiu de la UOC

gaKcVEjF_AM

El Campus Virtual

uF6Op4lk4C4