Com m'hi puc matricular

La UOC disposa de diferents modalitats de matrícula segons el tipus d'estudis que es vulguin fer. Per a accedir a la informació del procés de matriculació, l'estudiant ha de consultar la pàgina específica de la titulació que vulgui cursar.

En el cas de les titulacions oficials (graus i màsters universitaris), abans de matricular-se cal formalitzar la sol·licitud d'accés als estudis. Mitjançant aquesta sol·licitud la persona interessada rebrà un nom d'usuari i una contrasenya per a accedir al seu Campus d'Incorporació, on un tutor el guiarà en el procés de matrícula i l'assessorarà en la selecció d'assignatures d'acord amb la seva disponibilitat i el seu ritme d'aprenentatge.

La UOC ofereix als seus estudiants la possibilitat de començar els estudis en dos moments diferents, que es corresponen amb els dos períodes d'inici de docència de la Universitat.

La matriculació semestral de la UOC permet sol·licitar l'admissió en qualsevol dels dos semestres del curs acadèmic. Així, cada any l'estudiant podrà formalitzar la sol·licitud d'accés en dos moments.

Les dates de matriculació i la dels tràmits associats varien segons el tipus d'estudis que es vulguin cursar.

L'import de la matrícula depèn de la titulació en què es matriculi l'estudiant. El preu final inclou tot el que és necessari per a estudiar a la UOC: els recursos d'aprenentatge, la docència i l'accés al Campus Virtual i a tots els seus serveis.

La UOC ofereix facilitats de pagament perquè la incorporació de l'estudiant a la Universitat sigui tan fàcil com sigui possible.

Els requisits d'accés a la UOC varien segons la titulació o el curs que es vulgui fer. Per a saber les diferents vies d'accés, l'estudiant haurà de consultar els requisits acadèmics previs per a cada titulació.

Sí, sempre que no sigui un màster universitari. Quan acabi el programa, la UOC lliurarà a l'estudiant un certificat d'extensió universitària.

Finalment, els estudiants que superin una especialització (certificat d'especialització) rebran, independentment dels estudis previs, un certificat d'especialització.

No, la UOC no fa exàmens d'admissió, però cal lliurar els requisits documentals exigits.

Si has cursat estudis preuniversitaris a Llatinoamèrica o altres països no europeus, la via d'accés és el batxillerat homologat.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar

Si tens estudis universitaris, acabats o no, fets a Llatinoamèrica o altres països no europeus, la via d'accés és la convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns d'espanyols.

Si tens un títol universitari obtingut a Llatinoamèrica o altres països no europeus, pots accedir amb l'equivalència de títol estranger o amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol.

Consulta la informació i la documentació que cal lliurar

Hi pots accedir si tens un títol universitari oficial d'un país de Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea. Segons si tens la declaració d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol o l'homologació del Ministeri d'Educació del teu títol o no les tens, els tràmits que cal seguir són diferents.

Els màsters universitaris poden tenir, en alguns casos, requisits acadèmics d'accés específics. Els pots a consultar en l'apartat Requisits d'accés i titulació de cada programa.

Consulta la informació i documentació que s'ha de lliurar

El passaport és l'única identificació oficial internacional. En cas que no disposis de passaport, el document identificador del teu país també és vàlid, sempre que no sigui el carnet de conduir.

Necessites més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Àrea
Subàrea
Programa
Gènere
Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?