Política de privacitat

UOC-FJE

Identitat

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, «UOC») amb Fundació Jesuïtes Educació (d'ara endavant, «FJE»).

CIF

UOC: G60667813
FJE: G62411624

Adreça postal

UOC: avinguda del Tibidabo, 39-43 (08035, Barcelona)
FJE: carrer de Roger de Llúria, 15, 7a. planta (08010, Barcelona) 

Adreça de contacte del delegat de protecció de dades

UOC: dpd@uoc.edu
FJE: delegat.protecciodades@fje.edu

La persona responsable del lloc web, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Les vostres dades personals podran ser tractades per a les finalitats següents en atenció a les finalitats concretes per a les quals ens les hàgiu facilitat mitjançant l'emplenament del formulari seleccionat en cada cas:

 • Prestar assessorament personalitzat d'un tutor que us orienti en la selecció d'assignatures del curs pel qual us hàgiu interessat, i que us ajudi a consultar el preu de la matrícula, el reconeixement de crèdits, les beques i la documentació necessària per a la formalització posterior de la matrícula.
 • Dur a terme els tràmits necessaris per a la formalització de la matrícula, cosa que implica fer les gestions administratives associades, com ara:
  • L'accés, amb el qual es revisa la documentació que ha aportat l'estudiant perquè la validi la UOC.
  • L'atenció, amb la qual es faciliten a l'estudiant els canals de comunicació amb la UOC i es posen a la seva disposició.
  • La certificació, amb la qual s'habilita i es gestiona la possibilitat que l'estudiant sol·liciti certificacions relatives al seu expedient.
  • La posada a disposició al Campus Virtual.
 • Fer les gestions administratives per a l'alta (i la baixa) en les eines en núvol necessàries per estudiar a la UOC, com ara G Suite for Education UOC i Adobe Creative Cloud. Assegurar l'accés al Campus Virtual amb les condicions d'ús i els serveis associats a la persona interessada segons el seu paper, sigui estudiant en actiu, docent col·laborador, exalumne o el que en un moment concret pugui tenir assignat. La participació en el Campus implica l'assignació automàtica d'un nom d'usuari individual associat a un compte d'aplicacions ofimàtiques i eines en núvol, que inclou el correu electrònic de la UOC. Podeu consultar aquí les condicions particulars d'ús del paquet G Suite.
 • Gestionar l'enviament d'informació referent a l'oferta formativa de la UOC i de l'FJE en l'àmbit formatiu que hàgiu triat.
 • Fer una avaluació i un seguiment dels serveis oferts per la UOC i l'FJE mitjançant estadístiques i enquestes de satisfacció.
 • Elaborar perfils bàsics.
 • En cas que ens hi hàgiu autoritzat expressament, remetre-us informació relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC i de l'FJE.

No tractarem les vostres dades personals amb altres finalitats que les descrites aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les dades personals recollides per mitjà dels formularis accessibles en aquesta pàgina web seran tractades per la UOC i l'FJE per a les finalitats indicades en cada cas, mentre siguin necessàries per gestionar i prestar els serveis sol·licitats en cada cas i, en els supòsits en què ens hàgiu donat prèviament i expressament el vostre consentiment, fins que ens indiqueu que deixem de fer-ho.

Concretament, les dades facilitades per a la formalització de la matrícula es conserven durant el termini de vigència d'aquesta matrícula; posteriorment, queden bloquejades fins que transcorren els terminis de conservació aplicables.

Pel que fa a les dades que permeten l'accés al Campus Virtual i a l'ús de les eines associades, es conserven mentre la persona interessada no sol·licita la cancel·lació d'aquest dret atorgat per la UOC i l'FJE a la seva comunitat o fins que transcorren els terminis de conservació aplicables.

Quan acaba el període de temps, la UOC i l'FJE conserven les dades personals bloquejades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats legals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals s'eliminaran definitivament.

Les bases legals per al tractament de les dades personals per a les finalitats indicades són les següents:

Pel que fa als tràmits d'accés i matrícula, a l'assessorament i l'alta en les eines necessàries per estudiar a la UOC i a l'FJE, la base legal per al tractament és l'execució d'un contracte.

Pel que fa a la finalitat relativa a la remissió d'informació relacionada amb l'àmbit formatiu que hàgiu triat o del qual us hàgiu matriculat, i també a la realització d'estadístiques i enquestes de satisfacció, la base legitimadora és l'interès legítim de la UOC i de l'FJE.

Quant a l'elaboració de perfils bàsics l'única conseqüència dels quals és la remissió d'informació personalitzada en relació amb l'àmbit formatiu que hàgiu triat o del qual us hàgiu matriculat, la base legal és l'interès legítim de la UOC i de l'FJE, sempre que no expresseu la vostra voluntat en contra de ser objecte de decisions individuals automatitzades i d'elaboració de perfils pels canals que disposen la UOC i l'FJE a aquest efecte.

Així mateix, en cas que ens autoritzeu expressament mitjançant la casella corresponent disposada a aquest efecte en el formulari que correspongui en cada cas, la base legal per a la remissió d'informació relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC i l'FJE, és el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment pels canals que disposen la UOC i l'FJE per fer-ho.

La informació i les dades de caràcter personal proporcionades es desen en els servidors de la UOC i de l'FJE o de proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o en altres territoris tercers que ofereixin una protecció anàloga en compliment de les garanties establertes en l'article 46 de l'RGPD.

Així mateix, la UOC i l'FJE, de conformitat amb el que disposa l'RGPD, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), us informen que han implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades tractades.

Les dades que ens faciliteu per mitjà dels formularis disponibles a la pàgina web de l'FJE es comunicaran a tercers si és necessari per complir les obligacions legals que correspongui en cada cas.

Així mateix, la UOC i l'FJE tenen diversos proveïdors que les assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les vostres dades personals.

A aquests efectes, les dades facilitades poden ser comunicades a entitats encarregades del tractament, a títol enunciatiu, a proveïdors de serveis d'enviament de comunicacions, a aplicacions en núvol com G Suite, a serveis de missatgeria, a agències, etc.

En aquests casos, la UOC i l'FJE han d'assegurar que l'empresa que en cada cas faciliti el servei tingui establertes polítiques de privacitat i seguretat adequades, amb les corresponents clàusules contractuals vinculants per a totes les parts implicades.

També es poden produir transferències internacionals d'acord amb el règim d'autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

Per a l'exercici dels drets que es detallen a continuació, n'hi ha prou que ens feu arribar una comunicació a Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, per qualsevol dels canals següents, amb la referència «Protecció de dades»:

 • Per correu electrònic a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu.
 • Per correu postal a l'adreça de l'avinguda del Tibidabo, 39-43.

La sol·licitud ha de contenir còpia del vostre DNI o document d'identificació equivalent i també el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us podrà requerir que els esmeneu.

L'exercici dels drets següents és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

Així mateix, si no voleu continuar rebent missatges de correu de la UOC i de l'FJE, com ara butlletins informatius o comunicacions promocionals, us en podeu donar de baixa fent clic a l'enllaç situat a la part inferior de tots els nostres missatges.

Dret d'accés: permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret d'oposició: dret de la persona interessada que no es faci el tractament de les seves dades de caràcter personal o que se'n cessi el tractament.

Dret de supressió: dret de la persona interessada a sol·licitar l'eliminació de les dades de caràcter personal.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a la persona interessada, perquè les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals la persona interessada no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l'elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o que l'afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment.

La persona interessada també té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades.

La UOC i l'FJE, en resposta a la confiança dipositada i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, us informen que han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la vostra seguretat, tal com exigeix​​la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

La UOC i l'FJE es reserven el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.