Voluntariat de programes propis

El curs 2016-2017, vam posar en marxa per primer cop el Programa d'acollida per a persones refugiades amb l'objectiu de facilitar l'accés a la Universitat a les persones que han vist truncada la seva vida acadèmica i professional a causa de l'exili per conflictes armats, crisis humanitàries, persecucions per motius religiosos, ideològics i culturals, etc.

Des de llavors, prop de vuitanta persones voluntàries de la nostra comunitat universitària (estudiantat, professorat i personal de gestió) han acompanyat el més d'un centenar d'estudiants refugiats que han passat per les nostres aules per fer més fàcil la seva adaptació al món universitari. 

Code ClubLa UOC col·labora amb Code Club, una iniciativa anual en què els estudiants voluntaris organitzen activitats de programació d'ordinadors gratuïtes per a nens i nenes a la xarxa de biblioteques públiques d'arreu de Catalunya.

El projecte és liderat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat, juntament amb Code Club Catalunya i la UOC, la Universitat Politècnica de Catalunya (FIB), la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona (Biblioteconomia), Elisava i la Universitat Rovira i Virgili.

Col·laborem amb les entitats socioeducatives i del tercer sector d'Espanya i l'Amèrica Llatina per crear una comunitat de scratchers socials. Volem despertar l'interès pel món informàtic i de la programació en la infància i la joventut i contribuir a trencar la bretxa digital social, econòmica i de gènere, especialment en entorns en situació de risc o exclusió.

Oferim un itinerari formatiu en línia per a professionals i voluntariat d'entitats, organitzacions i institucions, perquè puguin transmetre els coneixements adquirits i aplicar-los en els seus espais i comunitats.

Col·laborem en la promoció d'activitats en el marc de la celebració anual del Dia de l'Scratch i el Dia Mundial d'Internet, al mes de maig.