Voluntariat de programes propis

El curs 2016-2017, vam posar en marxa per primer cop el Programa d'acollida per a persones refugiades amb l'objectiu de facilitar l'accés a la Universitat a les persones que han vist truncada la seva vida acadèmica i professional a causa de l'exili per conflictes armats, crisis humanitàries, persecucions per motius religiosos, ideològics i culturals, etc.

Des de llavors, més d'un centenar de persones voluntàries de la nostra comunitat universitària (estudiantat, professorat i personal de gestió) han acompanyat els més de cent cinquanta d'estudiants sol·licitants d'asil que han passat per les nostres aules per fer més fàcil la seva adaptació al món universitari. 

Per a més informació sobre la convocatòria de beques, consulta aquí.

Vols ser mentor o mentora del nostre programa d’acompanyament a persones refugiades? Escriu-nos a socialglobal@uoc.edu.