Arts i Humanitats

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades - Interuniversitari UOC/UVic

Avaluació AQU acreditacio favorable
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria  Memòria de la titulació (2017)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2015)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2015)

Seguiment del curs

2019-2020

2017-2018

2016-2017

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2017)
Acreditació Informe d'acreditació de l'agència avaluadora (2021)