Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions

Màster Universitari de Bioinformàtica i Bioestadística - interuniversitari UOC/UB

Avaluació AQU acreditacio favorable
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2020)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2015)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2015)

Seguiment del curs

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2018)
Acreditació Informe d'acreditació de l'agència avaluadora (2019)