Resultats dels programes de doctorat

Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement
  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Nombre de tesis defensades a temps complet 0 1 0 1
Nombre de tesis defensades a temps parcial 7 8 10 12
Total de tesis defensades del programa 7 9 10 13
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 4,33% 3,97% 3,40% 3,80%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 28,57% 33,33% 30,00% 7,69%
Percentatge de tesis amb cum laude (del total d’aquell curs) 57% 77,77% 60,00% 76,92%

 

Doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes

 

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Nombre de tesis defensades a temps complet 1 0 1 1
Nombre de tesis defensades a temps parcial 3 0 3 5
Total de tesis defensades del programa 4 1 4 6
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 1,9% 0,0% 1,0% 4%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 0,0% 0,0% 50,0% 16%
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) 75,0% 100% 100% 83%

 

Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
  2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Nombre de tesis defensades a temps complet 0 2 1 3
Nombre de tesis defensades a temps parcial 2 4 3 7
Total de tesis defensades del programa 2 6 4 10
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 1,3% 0,0% 0,5% 1,5%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 0,0% 16,6% 1,0% 20%
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) 100% 50,0% 100% 40%

 

Doctorat en Humanitats i Comunicació
  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Nombre de tesis defensades a temps complet - - - 1
Nombre de tesis defensades a temps parcial - - - 0
Total de tesis defensades del programa - - - 1
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) - - - 4,1%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) - - - 0%
Percentatge de tesis amb cum laude (del total d’aquell curs) - - - 100%