Resultats dels programes de doctorat

Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Nombre de tesis defensades a temps complet 4 7 2 3
Nombre de tesis defensades a temps parcial 7 31 2 4
Total de tesis defensades del programa 11 38 4 7
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 16,7% 10,4% 5,5% 3,7%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 64,0% 6,0% 25,0% 57.1%
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) 73,0% 42,0% 25,0% 57,1%

 

Doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Number of theses defended full-time 2 0 3 1
Number of theses defended part-time 2 2 3 3
Total of theses defended 4 2 6 4
Percentage of students who have undertaken research stays 3,1% 0,0% 2,3% 7,5%
Percentage of international theses 25,0% 0,0% 0,0% 25,0%
Percentage of cum laude theses 25,0% 100,0% 66,7% 75,0%

 

Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Nombre de tesis defensades a temps complet 0 0 0 3
Nombre de tesis defensades a temps parcial 4 2 4 2
Total de tesis defensades del programa 4 2 4 5
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 0,0% 4,4% 0,0% 0,0%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 25,0% 0,0% 25,0% 60,0%
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) 100,0% 0,0% 75,0% 60,0%