Resultats dels programes de doctorat

Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019
Nombre de tesis defensades a temps complet 7 2 3 0
Nombre de tesis defensades a temps parcial 31 2 4 7
Total de tesis defensades del programa 38 4 7 7
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 10,4% 5,5% 3,7% 4,3%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 6,0% 25,0% 57.1% 28,6%
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) 42,0% 25,0% 57,1% 57,1%

 

Doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre de tesis defensades a temps complet 0 3 1 1
Nombre de tesis defensades a temps parcial 2 3 3 3
Total de tesis defensades del programa 2 6 4 4
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 0,0% 2,3% 7,5% 1,9%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 0,0% 0,0% 25,0% 0,0%
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) 100,0% 66,7% 75,0% 75,0%

 

Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019
Nombre de tesis defensades a temps complet 0 0 3 0
Nombre de tesis defensades a temps parcial 2 4 2 2
Total de tesis defensades del programa 2 4 5 2
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) 4,4% 0,0% 0,0% 1,3%
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) 0,0% 25,0% 60,0% 0%
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) 0,0% 75,0% 60,0% 100%