Ciències de la Salut

Màster universitari de Neuropsicologia

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2021)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2015)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2015)

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2021)